Sự khác nhau giữa hạt nhựa TPE vàTPU bạn nên biết

Sự khác nhau giữa hạt nhựa TPE và TPU bạn nên biết

July 2nd, 2020
RMT Việt Nam

Mặc dù hạt nhựa TPE và TPU đều là vật liệu Polymer, và là chất đàn hồi. Nhưng chúng lại không phải là chất giữ nhiệt như những dòng đàn hồi thông thường khác. Đây chính là nhựa nhiệt dẻo,…