4 điểm khác biệt giữa Hạt Nhựa PBT và Hạt Nhựa PET

November 21st, 2019
RMT Việt Nam

Hạt nhựa PBT và PET đều là nhựa kỹ thuật nhiệt dẻo. Đều được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Tuy cùng chung một nhóm nhựa nhưng ở chúng có nhiều điểm khác biệt rất…