4 Bước tái sinh Hạt Nhựa Trao Đổi Ion đơn giản nhất 2020

4 Bước tái sinh Hạt Nhựa Trao Đổi Ion đơn giản nhất 6/2024

February 7th, 2020
RMT Việt Nam

Hạt nhựa trao đổi ion đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống trao đổi  ion. Tuy nhiên, sau một vài chu kỳ hoạt động những hạt nhựa ion này sẽ mất dần những khả năng tạo ra…