Hạt Nhựa Nguyên Sinh và Hạt Nhựa Tái Sinh khác nhau như thế nào?

Hạt Nhựa Nguyên Sinh và Hạt Nhựa Tái Sinh khác nhau như thế nào?

May 31st, 2020
RMT Việt Nam

Tính đến thời điểm hiện tại thì hạt nhựa nguyên sinh và hạt nhựa tái sinh là hai dòng nguyên vật liệu chính được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Tuy nhiên, hai dòng nguyên vật liệu này đều khác…