Hạt nhựa PET nguyên sinh là gì? Nó có vai trò gì trong sản xuất ly nhựa?

Hạt nhựa PET nguyên sinh là gì? Nó có vai trò gì trong sản xuất ly nhựa?

May 9th, 2020
RMT Việt Nam

Hạt nhựa PET nguyên sinh là một trong những vật liệu có vai trò vô cùng quan trọng trong ngành công nghiệp nhựa. Nhất là trong việc sản xuất ly nhựa, chai nhựa, cùng nhiều lĩnh vực thiết thực trong…