TOP 5 ứng dụng “mới” nhất của Hạt Nhựa PBT Tự Nhiên trong năm 2019

November 21st, 2019
RMT Việt Nam

Hạt nhựa PBT tự nhiên là một thành viên của "nhà" nhựa kỹ thuật nhiệt dẻo PBT. Đặc tính nổi bật của nó là được sử dụng làm  chất chống cháy, bảo vệ môi trường. Ngoài ra nó còn có…