Ứng dụng của Hạt Nhựa PA66 30%GF Natural trong sản xuất Contactor

October 23rd, 2019
RMT Việt Nam

Công tắc tơ (contactor) là một trong những thiết bị điện đặc biệt quan trọng trong hệ thống điện. Nhiệm vụ dễ thấy nhất của nó chính là một thiết bị đóng cắt điện áp thấp. dùng để khống chế…