Hạt nhựa LDPE là gì? Ứng dụng nổi bật của hạt nhựa LDPE là gì?

Hạt nhựa LDPE là gì? Ứng dụng nổi bật của hạt nhựa LDPE là gì?

December 22nd, 2019
RMT Việt Nam

Hạt nhựa LDPE là một loại nhựa nhiệt dẻo, nó được làm từ Ethylene Monome. Đây chính là vật liệu nhựa được hình thành sớm nhất. Chắc có lẽ cũng vì lý do này mà nó sở hữu rất nhiều…