3 Đặc điểm nổi bật của Low-Density Polyethylene (LDPE)

3 Đặc điểm nổi bật của Low-Density Polyethylene (LDPE)

June 11th, 2020
RMT Việt Nam

Low-Density Polyethylene là một trong những dòng Polyethylene mật độ thấp. Còn được biết đến với tên gọi hạt nhựa LDPE. Do đó nó sở hữu rất nhiều tính năng nổi bật, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho…