Giá hạt nhựa thế giới bắt đầu tăng mạnh trong năm 2021

Giá Hạt nhựa thế giới bắt đầu Tăng mạnh trong 6/2024

January 7th, 2021
RMT Việt Nam

Giá hạt nhựa thế giới bắt đầu tăng nhẹ trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua. Điều này được thể hiện một cách rõ rệt nhất ở mức giá cuối tháng 10 / 2020 là khoảng 266,2 cents/pound. Trong…