Hạt Màu là gì? Có bao nhiêu loại Hạt Màu 7/2024

August 6th, 2020
RMT Việt Nam

Hạt màu là nguyên liệu đặc biệt, có dạng hạt. Dùng để tạo màu cho các sản phẩm hoặc ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa. Thị trường sản phẩm này hiện nay vô cùng đa dạng cả về…