TOP 2 Hạt Nhựa PBT được yêu thích nhất năm 2019

November 21st, 2019
RMT Việt Nam

Hạt nhựa PBT được ra đời và thay thế nhiều loại nguyên liệu trong các ngành công nghiệp. Việc sử dụng các loại nhựa kỹ thuật như PBT tăng lên đáng kể. Do các vấn đề liên quan đến hóa…