Keycap làm bằng Hạt Nhựa PBT và ABS, chất liệu nào tốt hơn?

November 22nd, 2019
RMT Việt Nam

Nếu bạn là một người chơi game thực thụ thì ngoài những switch thì keycap chính là một trong những thứ quan trọng hàng đầu. Trong cách chọn bàn phím thì thường mọi người sẽ thích đẹp là chủ yếu.…