Vật liệu in 3D là gì? 3 Loại nhựa thường được sử dụng làm vật liệu in 3D

Vật liệu in 3D là gì? 3 Loại nhựa thường được sử dụng làm vật liệu in 3D

October 31st, 2020
RMT Việt Nam

Vật liệu in 3D ngày càng phát triển, vật liệu in ban đầu chỉ là nhựa dẻo, bột kim loại hay bột sứ. Ngày nay cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại, vật liệu in 3D ngày…